Հերթականության շրջում

Էջի վերևում գտնվում է SUBMISSIONS-ը։ Այն բացելու դեպքում դուք կտեսնեք, որ լուծումները դասավորված են «նորից ավելի հին» հերթականությամբ: Մենք այժմ ցանկանում ենք դա անել մուտքագրված 4 լուծումների համար: Արդյունքում, կստանանք այն մարդկանց անունները, ովքեր ուղարկել են իրենց լուծումները՝ ըստ ժամանակագրության: Անհրաժեշտ է գրել ծրագիր, որը մուտքագրում է անունները և տպում դրանք՝ ամենանորից ավելի հին հերթականությամբ:
 
Ահա մի քանի օրինակներ, թե ինչպես պետք է ծրագիրը աշխատի տարբեր մուտքային տվյալների դեպքում․
Մուտք
Ելք
David Martin Edward Martin
Martin Edward Martin David
Simon Sally Lily Bob
Bob Lily Sally Simon
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue