Python. ներածական դասընթաց

✨ Մակարդակ
🕗 Տևողություն
💻 Նյութեր
Սկսնակ
2-4 Ամիս
300+ Վարժություն
notion image
Բարի գալուստ Python-ի ներածական դասընթաց։ Այս դասընթացը նվիրված է Python լեզվին և ծրագրավորմանն ընդհանրապես։ Այն նախատեսված է սկսնակների կամ նրանց համար, ովքեր արդեն տիրապետում են որևէ ծրագրավորման լեզվի, բայց ցանկանում են սովորել Python և ընդլայնել իրենց գիտելիքներն այս ոլորտում։
Python-ը ամենատարածված ծրագրավորման լեզուներից մեկն է։ Այն օգտագործվում է տարբեր ոլորտներում՝ մեքենայական ուսուցման, վեբ ծրագրավորման, ռոբոտիկայի և գործողությունների ավտոմատացման մեջ։ Python-ը վերջին 10 տարիների ընթացքում լայն ճանաչում ստացավ ծրագրավորողների և մեծ ընկերությունների շրջանում։ Բազմաթիվ վերլուծությունների համաձայն՝ այն այսօր համարվում է ամենատարածված ծրագրավորման լեզուն։
notion image
 

💻 Գործնական ուսուցում

Դասընթացի նյութը հիմնականում գործնական է։ Յուրաքանչյուր հասկացություն (կոնցեպտ) բացատրվում է համապատասխան վարժություններ լուծելով։ Մենք համոզված ենք, որ խորը գիտելիք ստանալու ամենալավ ճանապարհը հենց գործնական ուսուցումն է։ Այստեղ դուք կլուծեք բազմաթիվ հետաքրքրաշարժ վարժություններ, որպեսզի լիովին ամրապնդեք նյութը։
Դուք սովորելու եք ձեզ հարմար արագությամբ։ Նյութը բաժանված է մակարդակների, որոնք կարող եք ավարտին հասցնել թե’ մեկ օրում, թե’ մեկ շաբաթում։
Վարժությունների ներքևի հատվածում կա նաև ֆորում, որտեղ կարող եք հղել ձեր ունեցած հարցերը և ստանալ օգնություն կամ օգնել ուրիշներին։

🎓 Ուսումնական պլան

Այս դասընթացն ուսումնասիրում է Python-ի հիմնական հասկացությունները։ Ընթացքն ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար հասկացությունները ներկայացված են ըստ մակարդակների, և յուրաքանչյուր մակարդակն ավարտելը նշանակում է, որ արդեն տիրապետում եք նյութին։ Դասընթացի ընթացքում մենք ուսումնասիրելու ենք հետևյալ թեմաները՝
Մուտք և ելք
 • print և input հրամանները
 • Հավելյալ պարամետրեր print ֆունկցիայի համար
Փոփոխականներ և թվաբանական գործողություններ
 • Python-ը՝ որպես պարզ հաշվիչ
 • Գումարում, հանում, բազմապատկում
 • Բաժանում և մնացորդ
Պայմանական օպերատորներ
 • bool type (True և False)
 • if, else, և elif
 • Տրամաբանական օպերատորներ
 • Ներդրված պայմաններ
Փոփոխականների տիպեր
 • int և float տիպեր
 • math մոդուլ - քառակուսի արմատ, աստիճան և այլն
Տեքստային արժեքներ strings
 • String-եր և տառեր
 • f-strings
 • Slicing
list-եր
 • Lists - list և []
 • list-ի էլեմենտներ
 • Էլեմենտների ջնջումը՝ del []
 • Ներդրված ցուցակներ
for ցիկլեր
 • for ցիկլերի գրելաձև
 • range ֆունկցիան
while ցիկլեր
 • while ցիկլի գրելաձև
 • Թվանշանների հետ աշխատանք
continue break և while ... else
 • Իտերացիայի բաց թողնելը continue-ի միջոցով
 • Ցիկլից դուրս գալը break-ի միջոցով
 • while ... else պնդումներ
Օգտակար մեթոդներ string-երի և list-երի համար
 • title(), upper(), lower() և այլն
 • istitle(), isalpha() և այլն
 • strip(), replace() և այլն
 • split() և join()
 • Լիստերի տեսակավորում
Ներդրված ցիկլեր
 • Ներդրված for և while ցիկլեր
 • 2D list-երի հետ գործողություններ
List comprehension
 • Լիստերի ստեղծման պարզեցումը list comprehension-ի միջոցով
 • Ներդրված list comprehension
 • 2D list comprehension
Tuples
 • Tuples - tuple և ()
 • tuple-ի էլեմենտների հետ աշխատանք
 • list-ից tuple ստեղծելը
Բազմություններ (sets)
 • Բազմություններ - set և {}
 • Վենի դիագրամ
 • add և remove
 • set comprehension
Բառարաններ (dicts)
 • Բառարաններ - dict և {}
 • Բառարանների արժեքների հետ աշխատանք
 • dict comprehension
 • Հաշվող բառարաններ (counters)
Ֆունկցիաներ
 • def գրելաձև
 • Ֆունկցիաներ՝ արգումենտներով և առանց արգումենտների
 • Ֆունկցիաներ՝ մեկ և մի քանի վերադարձվող արժեքներով
 • Ֆունկցիաներ ֆունկցիաների մեջ
 • Լամբդա ֆունկցիաներ
Ֆայլեր
 • Ֆայլերի բացելը տարբեր եղանակներով (open)
 • Ֆայլում գրել, կարդալ և ավելացնելը
 • pathlib module
 • Գործողությունների ավտոմատացում ֆայլերի հետ
Հավելյալ տեղեկություններ և ամփոփում
 • Պատահական թվեր
 • Ինտերակտիվ խաղեր

🚀 Բարի գալուստ

Սովորելը 80%-ով անհատական աշխատանք է։ Դասընթացն ավարտելը կլինի ձեր իսկ ձեռքբերումը, և մենք ուրախ կլինենք ուղեկցել ձեզ այդ ընթացքում։