Python-ի ներածություն

Python-ի ներածություն

✨ Մակարդակ
🕗 Տևողություն
💻 Նյութեր
Սկսնակ
2-4 Ամիս
300+ Վարժություն
notion image
Բարի գալուստ Python-ի ներածական դասընթաց։ Այս դասընթացը նվիրված է Python լեզվին և ծրագրավորմանն ընդհանրապես։ Այն նախատեսված է սկսնակների կամ նրանց համար, ովքեր արդեն տիրապետում են որևէ ծրագրավորման լեզվի, բայց ցանկանում են սովորել Python և ընդլայնել իրենց գիտելիքները այս ոլորտում։
Python-ը ամենատարածված ծրագրավորման լեզուներից մեկն է։ Այն օգտագործվում է տարբեր ոլորտներում՝ մեքենայական ուսուցման, վեբ ծրագրավորման, ռոբոտիկայի և շատ կրկնվող գործընթացների ավտոմատացման մեջ։ Python-ը վերջին 10 տարիների ընթացքում լայն ճանաչում ստացավ ծրագրավորողների և մեծ ընկերությունների շրջանակներում։
notion image

💻 Գործնական Ուսուցում

Դասընթացը նյութը հիմնականում գործնական է։ Յուրաքանչյուր կոնցեպտ բացատրվում է համապատասխան վարժություններ լուծելով։ Մենք համոզված ենք, որ խորը գիտելիք ստանալու ամենալավ ճանապարհը հենց գործնական ուսուցումն է։ Այստեղ դուք կլուծեք բազմաթիվ հետաքրքրաշարժ վարժություններ, որպեսզի լիովին ամրապնդեք նյութը։
Դուք սովորելու եք ձեզ առավել հարմար արագությամբ։ Նյութը բաժանված է մակարդակների, որոնք դուք կարող եք ավարտին հասցնել թե մեկ օրում, թե մեկ շաբաթում։
Վարժությունների ներքևի հատվածում կա նաև ֆորում, որտեղ կարող եք հղել ձեզ մոտ առաջացած հարցերը և ստանալ օգնություն կամ օգնել ուրիշներին։

🎓 Ուսումնական Պլան

Այս դասընթացը ուսումնասիրում է Python-ի հիմնական կոնցեպտները։ Ընթացքը ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար հասկացությունները բաժանված են ըստ մակարդակների, և յուրաքանչյուր մակարդակն ավարտելը նշանակում է, որ դուք արդեն տիրապետում եք նյութին։ Դասընթացի ընթացքում մենք ուսումնասիրելու ենք հետևյալ թեմաները՝
Մուտք և ելք
 • print և input հրամանները
 • Հավելյալ պարամետրեր print ֆունկցիայի համար
Փոփոխականներ և թվաբանական գործողություններ
 • Python-ը որպես պարզ հաշվիչ
 • գումարում, հանում, բազմապատկում
 • բաժանում և մնացորդ
Պայմանական օպերատորներ
 • bool type (True և False)
 • if, else, և elif
 • Տրամաբանական օպերատորներ
 • Ներդրված պայմաններ
Փոփոխականների տիպեր
 • int և float տիպեր
 • math մոդուլ - քառակուսի արմատ, աստիճան և այլն
Տեքստային արժեքներ strings
 • String-եր և տառեր
 • f-strings
 • Slicing
list-եր
 • Lists - list և []
 • list-ի էլեմենտներ
 • Էելեմենտների ջնջումը՝ del []
 • Ներդրված ցուցակներ
for ցիկլեր
 • for ցիկլերի գրելաձև
 • range ֆունկցիան
while ցիկլեր
 • while ցիկլի գրելաձև
 • Թվանշանների հետ աշխատանք
continue break և while ... else
 • Իտերացիայի բաց թողնելը continue-ի միջոցով
 • Ցիկլից դուրս գալը break-ի միջոցով
 • while ... else պնդումներ
Օգտակար մեթոդներ string-երի և list-երի համար
 • title(), upper(), lower() և այլն
 • istitle(), isalpha() և այլն
 • strip(), replace() և այլն
 • split() և join()
 • Լիստերի տեսակավորում
Ներդրված ցիկլեր
 • Ներդրված for և while ցիկլեր
 • 2D list-երի հետ գործողություններ
List comprehension
 • Լիստերի ստեղծման պարզեցումը list comprehension-ի միջոցով
 • Ներդրված list comprehension
 • 2D list comprehension
Tuples
 • Tuples - tuple և ()
 • tuple-ի էլեմենտների հետ աշխատանք
 • list-ից tuple ստեղծելը
Բազմություններ (sets)
 • Բազմություններ - set և {}
 • Վենի դիագրամ
 • add և remove
 • set comprehension
Բառարաններ (dicts)
 • Բառարաններ - dict և {}
 • Բառարանների արժեքների հետ աշխատանք
 • dict comprehension
 • Հաշվող բառարաններ (counters)
Ֆունկցիաներ
 • def գրելաձև
 • Ֆունկցիաներ արգումենտներով և առանց արգումենտների
 • Ֆունկցիաներ մեկ և մի քանի վերադարձվող արժեքներով
 • Ֆունկցիաներ ֆունկցիաների մեջ
 • Լամբդա ֆունկցիաներ
Ֆայլեր
 • Ֆայլերի բացելը տարբեր եղանակներով (open)
 • Ֆայլում գրել, կարդալ և ավելացնելը
 • pathlib module
 • Գործողությունների ավտոմատացում ֆայլերի հետ
Հավելյալ տեղեկութուններ և ամփոփում
 • Պատահական թվեր
 • Ինտերակտիվ խաղեր

🚀 Բարի գալուստ

Սովորելը 80%-ով անհատական աշխատանք է։ Դասընթացն ավարտելը ձեր իսկ ձեռքբերումը կլինի և մենք ուրախ կլինենք ուղեկցել ձեզ այդ ընթացքում։ Միացեք մեր Discord-ի ալիքին հետագա քննարկումների և այլ մասնակիցների հետ ծանոթանալու համար՝ https://discord.gg/TTTEcu2Jju (փորձեք օգտագործել այլ browser, եթե հրավերը չի աշխատում)։