fb pixel

2D լեռներ

Համակարգչային խաղում, որը ընկերությունը մշակում է, հաջորդ բանը, որ նրանք ցանկանում են մոդելավորել, տեսարաններից մեկի պարզ ֆոնն է: Այն պարունակում է հիասքանչ երկու լեռներ։
Քանի որ ռեսուրսները սահմանափակ են, նրանք կցանկանային մոդելավորել այդ լեռները որպես * սիմվոլների հավաքածու:
Ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որը կտպի հետևյալ լեռները։
   *
   ***
  ******  *
  ******** ***
 ****************
 ******************
********************
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue