Զույգերից առավելագույնը

max ֆունկցիան կարող է վերցնել key արգումենտ, որը պետք է լինի ֆունկցիա։ Այս ֆունկցիան տարրերը վերածում է այնպիսի արժեքի, ըստ որի համեմատվում են բոլոր տարրերը՝ գտնելու համար ամենամեծ գումարով զույգը։
Տրված է զույգերի ցանկ։ Ձեզ խնդրում են գտնել այդ զույգերից առավելագույնը։ Ընդ որում, մի զույգը մյուսից մեծ է, եթե դրա տարրերի գումարն ավելի մեծ է:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ n (զույգերի թիվը): Հաջորդ n տողերը պարունակում են 2 ամբողջ թիվ, որոնք բաժանված են բացատով:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ զույգ, որի գումարն ամենամեծն է: Եթե կան նույն գումարով մի քանի զույգեր, ծրագիրը պետք է տպի ցուցակում առկա առաջինը:
Մուտք
Ելք
3 10 4 12 1 6 7
10 4
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue