Միջինը` նախքան 0-ն

Տրված է ռացիոնալ թվերի հաջորդականություն։ Ձեր խնդիրն է պարզել բոլոր այն թվերի միջինը, որոնք հայտնվում են հաջորդականության մեջ, նախքան առաջին 0-ն:
Ծրագրի մուտքը պարունակում է ռացիոնալ թվերի հաջորդականություն: 0-ից հետո ամեն ինչ պետք է անտեսվի:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ թիվ՝ հաջորդականության մեջ առկա թվերի միջինը՝ նախքան 0-ին հասնելը։
Մուտք
Ելք
6.4 5.6 10 2 0 5
6
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue