Ո՞վ է լքում խաղը

Եկե՛ք խաղ խաղանք։ Կան n թվով մարդիկ, ովքեր պետք է որևէ թիվ մտապահեն: Նրանք չգիտեն խաղի կանոնները։ Կանոնները գիտեք միայն դուք։ Ձեզ հայտնի է, որ խաղի յուրաքանչյուր քայլին խաղից դուրս է գալիս այն խաղացողը, ով մտապահել է նվազագույն քանակի բաժանարարներ ունեցող թիվը։ Դուք բոլորին հարցնում եք նրանց մտապահած թվերը, այնուհետև ասում եք, թե ով է լքելու խաղը: Խաղացողները պետք է գուշակեն խաղի կանոնները։ Այժմ ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որը մոդելավորում է խաղը և տպում այն մարդկանց անունները, ովքեր կլքեն խաղը յուրաքանչյուր քայլին:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ n, որը խաղի մասնակիցների թիվն է: Հաջորդ n տողերը պարունակում են մասնակիցների անունները և նրանց մտապահած թիվը: Ցանկը պարունակում է չկրկնվող անուններ։ Մտապահված թվերը դրական են:
Ծրագիրը պետք է տպի այն մարդկանց անունները, ովքեր լքում են խաղը խաղի յուրաքանչյուր փուլում:
Մուտք
Ելք
5 Anna 6 Bob 8 Simon 1 Karen 10 Lucy 100
Simon Anna Bob Karen Lucy
Բացատրություն․
Anna 6 (1, 2, 3, 6) ⇒ 4 բաժանարար
Bob 8 (1, 2, 4, 8) ⇒ 4 բաժանարար
Simon 1 (1) ⇒ 1 բաժանարար
Karen 10 (1, 2, 5, 10) ⇒ 4 բաժանարար
Lucy 100 (1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100) ⇒ 9
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue