Ընդհանուր բաժանարարներ

Տրված է երկու թիվ։ Ձեզ խնդրում են գտնել այդ երկուսի ընդհանուր բաժանարարները:
Մուտքը պարունակում է 2 թիվ։
Ծրագիրը պետք է աճման կարգով տպի ընդհանուր բաժանարարները առանց կրկնությունների։ Թվերը պետք է առանձնացված լինեն բացատներով:
Մուտք
Ելք
6 12
1 2 3 6
8 12
1 2 4
Հուշում
Ստեղծեք def divisors(n) ֆունկցիա, որը կվերադարձնի տրված թվի բաժանարարների ցանկը: Օգտագործեք այս ֆունկցիան երկու թվերի բաժանարարները ստանալու համար: div_a = divisors(a) և նույնը՝ b-ի համար:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue