Խառնել տառերը

Տրված է երկու բառ։ Դուք փորձում եք պարզել՝ հնարավո՞ր է խառնել երկրորդ բառի տառերը և ստանալ առաջին բառը։
Մուտքը պարունակում է երկու բառ՝ բաժանված բացատով:
Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե հնարավոր է ստանալ առաջին բառը՝ տեղափոխելով երկրորդի տառերը, իսկ հակառակ դեպքում պետք է տպի No:
Input
Output
hello elloh
Yes
something some
No

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue