Բնակչության խտությունը

Կառավարությունը փորձում է տարբերակել քաղաքի գոտիները՝ ըստ բնակչության խտության։ Խտության մակարդակների ցանկը տրված է ստորև.
Տվյալ շրջանում ապրող մարդիկ
Խտության մակարդակը
0 - 10 000
Mid
10 001 - 100 000
Dense
100 001 - 1 000 000
Very-dense
1 000 001 - 100 000 000
Ultra-dense
100 000 001+
Impossible
Գրեք ծրագիր, որը տվյալ շրջանում ապրող մարդկանց թիվը կվերածի խտության:
Մուտք
Ելք
999
Mid
500000
Very-dense
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in