Վերնագրի որոնում

Ձեր դասի նյութերում որոնում եք այն թեման, որը կցանկանաք կրկնել քննությունից առաջ: Վերնագրից հիշում եք միայն մեկ-երկու բառ, իսկ մնացածը՝ ոչ: Եվ այսպես, թեման գտնելու գործն ավտոմատացնելու համար որոշում եք գրել ծրագիր։
Դուք նախ պետք է մուտքագրեք n դասում ընդգրկված նյութերի քանակը: Հաջորդ n տողերը կլինեն այդ դասերի վերնագրերը: Այնուհետև պետք է մուտքագրեք այն բառերի քանակը, որոնք հիշում եք՝ w։ Հաջորդ w տողերը կպարունակեն w բառերը, որոնք դուք հիշում եք տվյալ վերնագրից:
Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր նյութերի վերնագրերը, որոնք պարունակում են բոլոր այն բառերը, որոնք դուք հիշում եք:
Ընդ որում, անհրաժեշտ է այնպես անել, որ որոնման գործողությունը զգայուն չլինի մեծատառերի և փոքրատառերի նկատմամբ։ Ուստի, ծրագիրը պետք է անտեսի մեծատառերի և փոքրատառերի տարբերությունները:
Մուտք
Ելք
4 Google and the page-rank algorithm to search the web content Neural Networks and document ranking to re-rank the web pages BERT models and the web - do they actually work for big content docs Page-rank and how to handle leaf nodes 2 web content
Google and the page-rank algorithm to search the web content BERT models and the web - do they actually work for big content docs
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in