Տեսակավորել զույգերը 2

Տրված է զույգերի ցանկ։ Ձեզ խնդրում են դասավորել դրանք աճման կարգով՝ հիմնվելով երկրորդ տարրի վրա: Այսպիսով, զույգերի վերջնական ցանկը դիտելիս երկրորդ տարրը պետք է լինի չնվազող հաջորդականություն։
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ n (զույգերի թիվը): Հաջորդ n տողերը պարունակում են 2 ամբողջ թվեր, որոնք բաժանված են բացատով:
Ծրագիրը պետք է տպի n տող` ստացված ցանկը: Յուրաքանչյուր տող պետք է ունենա երկու ամբողջ թվեր, որոնք բաժանված են բացատով:
Մուտք
Ելք
3 10 4 12 1 6 7
12 1 10 4 6 7
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue