Python-ի ներածություն

Դժվար պայմաններ

Արշավականների մի խումբ պատրաստվում է բարձրանալ ամենաբարձր լեռներից մեկը: Որպեսզի նրանք կարողանան հասնել գագաթին, նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա համապատասխան պարագաներ:
Մեր խնդիրն է ասել, թե արդյոք կոնկրետ մարդը կհասնի գագաթին թե ոչ:
notion image
Արշավականը կհասնի գագաթին, եթե նա ունի հետևյալ իրերի խմբից որևէ մեկը.
  • Նա ունի արշավային կոշիկներ hiking shoes և վերարկու coat:
  • Նա ունի արշավային կոշիկներ hiking shoes և վրան tent:
  • Նա ունի արշավի ձողերhiking sticks, վերարկու coat և արևային ակնոցներ sunglasses։
 
Մուտքում տրված է 3 հիմնական իր, որն ունի անձը:
Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե նա կհասնի վերև, և No հակառակ դեպքում:
Մուտք
Ելք
hiking shoes coat tent
Yes
sunglasses jacket coat
No
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue