Թվանշանների անվերջ գումար

Տրված է n ամբողջ թիվը։ Ձեզ խնդրում են հաշվել դրա թվանշանների անվերջ գումարը:
Ընդունենք, որ թվանշանների անվերջ գումարը հետևյալ գործընթացն է.
  • Հաշվեք n-ի թվանշանների գումարը և վերագրեք այն n-ին։
  • Կրկնեք այդ գործընթացը մինչև n-ը միանիշ թիվ լինի։
Մուտքը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n:
Ծրագիրը պետք է տպի մեկ ամբողջ թիվ՝ n-ի թվանշանների անվերջ գումարը:
Մուտք
Ելք
64
1
8
8
Բացատրություն 64 թվի համար` 64 → 6 + 4 = 10 → 1 + 0 = 1 ⇒ 1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue