Տողերի միավորում

Տողերը միավորելու համար մենք կարող ենք պարզապես դրանք իրար գումարել.
a = 'This is A'
b = 'This is B'
c = a + ' ---> ' + b
print(a)       # This is A
print(b)       # This is B
print(c)       # This is A ---> This is B

Առաջադրանք

Մուտքում ունեք երեք տող։ Ստեղծեք չորրորդը՝ all3 անունով, որը կպարունակի այդ երեքի միավորումը՝ առանձնացված <=> նշանով։ Ելքում տպեք all3-ի վերջնական արժեքը։
Մուտք
Ելք
Hi, I am line 1 and I am line 2 and I am line 3
Hi, I am line 1 <=> and I am line 2 <=> and I am line 3
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue