Տեղային փոփոխականների անտեսում

Կարո՞ղ եք գրել ֆունկցիա, որը լիովին անտեսի տեղային փոփոխականները և վերադարձնի իրեն փոխանցված երկու՝ name և surname keyword արգումենտները՝ գծիկով առանձնացված։
Ֆունկցիան պետք է անտեսի բոլոր տեղային փոփոխականները։ Այն պետք է վերադարձնի մի տող, որը պարունակի իրեն փոխանցված name և surname անունով արգումենտները։ Ստորև տրված է ֆունկցիայի աշխատանքի մի քանի օրինակ․
def full_name():
	...

print(full_name(2, 3, 4, name='Bob', surname='Brown'))  # Bob-Brown
print(full_name(name='Anna', surname='Brown'))          # Anna-Brown
print(full_name('Anna', name='Lily', surname='Green'))  # Lily-Green
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in