Թվաբանական պրոգրեսիա

Թվաբանական պրոգրեսիայում սկզբնական թիվը նշվում է որպես , իսկ հաջորդականության մեջ ամեն մի հաջորդ տարր ստեղծվում է՝ դրան d ամբողջ թիվ գումարելով:
Այս կերպ կառուցվում է թվերի հաջորդականությունը:
 
Ընկերությունը, որտեղ դուք աշխատում եք, ցանկանում է պարզել, թե որքան կկազմի իրենց աշխատակիցների աշխատավարձը, եթե ընկերությունը սահմանի որոշակի մեկնարկային աշխատավարձ և ամեն տարի աշխատավարձը բարձրացնեն d-ով:
Նրանց չեն հետաքրքրում որոշակի շեմը գերազանցող թվերը, ուստի ձեզ խնդրում են գրել ծրագիր, որը կտպի աշխատավարձերի տարեկան բարձրացումը՝ մինչև նշված շեմը։
Մուտքի առաջին տողում նշված է նախնական աշխատավարձը: Հաջորդ տողը աշխատավարձերի տարեկան բարձրացումն է։ Վերջնական տողում նշված է վերին շեմը, որից հետո արդյունքներն ընկերությանն այլևս չեն հետաքրքրում։ Բոլոր մուտքային արժեքներն ամբողջ թվեր են:
Ծրագիրը պետք է տպի ընկերությանը հետաքրքրող աշխատավարձերի զանգվածը:
Մուտք
Ելք
10000 1000 20000
[10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000]
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue