Թվանշաններ

while ցիկլերը շատ հարմար են, երբ գործ ունենք թվանշանների հետ։ Եթե ունենք ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 1486743242498701, կարող ենք վերջից սկսած յուրաքանչյուր թվանշանը մեկ առ մեկ վերցնել և մշակել։ Ամեն անգամ մենք կարող ենք վերցնել մնացորդը՝ թիվը 10-ի բաժանելով , իսկ հետո իրականում թիվը բաժանել 10-ի: Սա մեզ կօգնի հեռացնել թվի վերջին նիշը.
n = 1486743242498701
while n != 0:
	print('The last digit:', n % 10, end=' => ')
	n //= 10
	print('Resulting n:', n)
The last digit: 1 => Resulting n: 148674324249870
The last digit: 0 => Resulting n: 14867432424987
The last digit: 7 => Resulting n: 1486743242498
The last digit: 8 => Resulting n: 148674324249
The last digit: 9 => Resulting n: 14867432424
The last digit: 4 => Resulting n: 1486743242
The last digit: 2 => Resulting n: 148674324
The last digit: 4 => Resulting n: 14867432
The last digit: 2 => Resulting n: 1486743
The last digit: 3 => Resulting n: 148674
The last digit: 4 => Resulting n: 14867
The last digit: 7 => Resulting n: 1486
The last digit: 6 => Resulting n: 148
The last digit: 8 => Resulting n: 14
The last digit: 4 => Resulting n: 1
The last digit: 1 => Resulting n: 0

Առաջադրանք

Տրված է ամբողջ թիվ։ Ձեր խնդիրն է տպել դրա թվանշանները՝ բաժանված բացատով:
Մուտք
Ելք
123
1 2 3
36
3 6
8
8
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue