Շրջեք թիվը

Տրված է բնական թիվ։ Ձեր խնդիրն է շրջել այն և տպել շրջված թվի արժեքը՝ բազմապատկած երկուսով։
Մուտք
Ելք
123
642
12
42
3
6

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue