Python-ի ներածություն

Բարդ մաթեմատիկական գործողություններ

Որոշ մաթեմատիկական գործողություններ պետք է կատարվեն սկզբում, իսկ հետո մնացածը։ Մաթեմատիկական արտահայտություններում մենք դրանք նշում ենք փակագծերով (): Փակագծերի մեջ գրված արտահայտությունը կատարվում է սկզբից, որից հետո արդեն անդրադառնում ենք մնացածին։
Այս արտահայտության մեջ a + b - c գործողությունը կատարվում է սկզբում, որից հետո կատարվում է բազմապատկումը տասով և վերջում ստացված արժեքից հանում ենք 2 և արդյունքը վերագրում y-ին։
Մաթեմատիկական արտահայտություններում գործողությունները կատարվում են ըստ հերթականությամբ՝ սկզբում փակագծերի մեջ գրվածը, հետո աստիճան բարձրացնելը, հետո բազմապատկումն ու բաժանումը, և ապա գումարումն ու հանումը։
Python-ը չի շեղվում մաթեմատիկայի կանոննորից և կատարում է գործողությունները ճիշտ նույն հերթականությամբ՝
  1. Փակագծերի մեջ գրված արտահայտությունները
  1. Աստիճանի բարձրացում
  1. Բազմապատկում և բաժանում
  1. Գումարում և հանում
 
Այս ամենն իմանալով ձեր առաջադրանքն է հաշվել հետևյալ արտահայտության արժեքը մուտքում ունենալով a և b թվերը.
Ծրագիրը պետք է ելքում տպի y-ի արժեքը։
Մուտք
Ելք
3 4
16
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue