fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Բարդ մաթեմատիկական գործողություններ

  Որոշ մաթեմատիկական գործողություններ պետք է կատարվեն սկզբում, իսկ հետո մնացածը։ Մաթեմատիկական արտահայտություններում մենք դրանք նշում ենք փակագծերով (): Փակագծերի մեջ գրված արտահայտությունը կատարվում է սկզբից, որից հետո արդեն անդրադառնում ենք մնացածին։
  Այս արտահայտության մեջ a + b - c գործողությունը կատարվում է սկզբում, որից հետո կատարվում է բազմապատկումը տասով և վերջում ստացված արժեքից հանում ենք 2 և արդյունքը վերագրում y-ին։
  Մաթեմատիկական արտահայտություններում գործողությունները կատարվում են ըստ հերթականությամբ՝ սկզբում փակագծերի մեջ գրվածը, հետո աստիճան բարձրացնելը, հետո բազմապատկումն ու բաժանումը, և ապա գումարումն ու հանումը։
  Python-ը չի շեղվում մաթեմատիկայի կանոննորից և կատարում է գործողությունները ճիշտ նույն հերթականությամբ՝
  1. Փակագծերի մեջ գրված արտահայտությունները
  1. Աստիճանի բարձրացում
  1. Բազմապատկում և բաժանում
  1. Գումարում և հանում
   
  Այս ամենն իմանալով ձեր առաջադրանքն է հաշվել հետևյալ արտահայտության արժեքը մուտքում ունենալով a և b թվերը.
  Ծրագիրը պետք է ելքում տպի y-ի արժեքը։
  Մուտք
  Ելք
  3 4
  16
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue