Սոցիալական հեռավորություն

Համավարակի ժամանակ մարդիկ չվարակվելու համար պետք է միմյանցից պահեն սոցիալական հեռավորություն։
Մթերային խանութը փորձում է նախագծել իր հերթերի համակարգը, որպեսզի առնվազն 5 հոգի կարողանան հերթում մնալ՝ միմյանցից d մետր հեռավորություն պահպանելով։ Նրանք ձեզ խնդրում են գրել ծրագիր, որը պատկերավոր ցույց կտա, թե ինչ տեսք կունենա հերթը 5 հոգու համար՝ ներմուծելով d-ն որպես մուտքային տվյալ։ Ծրագիրը պետք է տպի ստացված հերթը 5 հոգու համար՝ նշելով գանձապահից մինչև հաճախորդ հեռավորությունը և նրանց միջև դնելով <--> նշանը, որը ներկայացնում է նրանց միջև եղած d հեռավորությունը:
Մուտք
Ելք
4
0<-->4<-->8<-->12<-->16
2
0<-->2<-->4<-->6<-->8
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue