fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • while ցիկլի ներդրում

  Ցիկլերի հետ գործ ունենալիս հնարավոր է ներդնել պայմաններ, ներդնել այլ ցիկլեր և գործնականում ցանկացած կոդի կտոր քանի դեռ կոդի կառուցվածքը ճիշտ է և չի հակասում Python-ի կանոններին։ Հետևաբար մենք կարող ենք նաև միմիանց հետ օգտագործել for-ը և while-ը.
  for number in range(100, 115, 2):
  	print('Number:', number, end='::')
  	while number > 0:
  		print(number % 10, end='-')
  		number //= 10
  	print()
  print('The End!')
  Number: 100::0-0-1-
  Number: 102::2-0-1-
  Number: 104::4-0-1-
  Number: 106::6-0-1-
  Number: 108::8-0-1-
  Number: 110::0-1-1-
  Number: 112::2-1-1-
  Number: 114::4-1-1-
  The End!
  Այս ծրագիրը անցնում է 100-ից մինչև 114 ներառյալ զույգ թվերի վրայով: Այնուհետև այն ստանում է այդ թվերի առանձին թվանշանները և տպում դրանք մեկ առ մեկ:

  Առաջադրանք

  Տրված են n ամբողջ թվեր։ Ձեզ խնդրում են կատարել հետևյալ գործողությունները յուրաքանչյուր թվի համար.
  • Յուրաքանչյուր թվանշանը բազմապատկեք 2-ով
  • Տպեք ստացված թվանշանների հաջորդականությունը հակառակ հերթականությամբ
  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ n: Հաջորդ n տողերը պարունակում են ամբողջ թվեր, որոնց համար անհրաժեշտ է կատարել գործողությունները: Երաշխավորվում է, որ մուտքում տրված թվերը չեն վերջանում 0-ով։
  Ծրագիրը պետք է տպի n տող, որը պարունակում է գործողությունների արդյունքը հաջորդականության յուրաքանչյուր ամբողջ թվի համար:
  Մուտք
  Ելք
  2 2345659 874312
  18101210864 42681416
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue