fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Արդյոք բանալին բառարանում է

  Բառարաններում տարրեր ավելացնելուց հետո, մենք կարող ենք պատահաբար փորձել ստանալ բանալի (key), որը դեռ բառարանում չկա: Այդ դեպքում Python-ը մեզ կասի, որ տեղի է ունեցել KeyError, և բառարանում նման բանալի (key) չկա: Ստուգելու համար, թե արդյոք բանալին կա բառարանում, մենք կարող ենք օգտագործել in հրամանը (ճիշտ այնպես, ինչպես կանեինք զանգվածներում, tuple-ներում կամ set-երում):
  costs = {
  	'Living room': 200,
  	'Bathroom': 400,
  	'Kitchen': 500,
  	'Balcony': 100,
  }
  print(costs['Bedroom'])  # KeyError: 'Bedroom'
  
  if 'Bedroom' in costs:
  	print(costs['Bedroom'])
  else:
  	costs['Bedroom'] = 150
  
  print(costs)
  # {'Living room': 200, 'Bathroom': 400, 'Kitchen': 500, 'Balcony': 100, 'Bedroom': 150}

  Առաջադրանք

  Ձեզանից պահանջվում է հաշվել շարադրության մեջ ամենահաճախ հանդիպող բառը և դուրս բերել այն: Դուք գիտեք, որ բառերն առանձնացված են բացատով, և որ պետք է անտեսել մեծատառ/փոքրատառ տարբերությունը: Երաշխավորված է, որ կա միայն մեկ ամենատարածված բառ:
  Մուտքը պարունակում է տեքստի մեկ տող, որտեղ բառերն առանձնացված են բացատով:
  Արդյունքը պետք է պարունակի մուտքագրման ամենահաճախ հանդիպող բառը:
  Մուտք
  Ելք
  Bob is a great person! He is an engineer.
  is
  Anna is awesome, call Anna
  anna
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue