Արդյոք բանալին առկա է բառարանում

Բառարաններում տարրեր ավելացնելուց հետո մեզ միգուցե պետք լինի գտնել որևէ բանալի (key), որը դեռևս բառարանում չկա: Այդ դեպքում Python-ը մեզ կասի, որ տեղի է ունեցել KeyError, և բառարանում նման բանալի (key) չկա: Ստուգելու համար, թե արդյոք բանալին առկա է բառարանում, մենք կարող ենք օգտագործել in հրամանը (ճիշտ այնպես, ինչպես կանեինք զանգվածներում, tuple-ներում կամ set-երում):
costs = {
	'Living room': 200,
	'Bathroom': 400,
	'Kitchen': 500,
	'Balcony': 100,
}
print(costs['Bedroom'])   # KeyError: 'Bedroom'

if 'Bedroom' in costs:
	print(costs['Bedroom'])
else:
	costs['Bedroom'] = 150

print(costs)
# {'Living room': 200, 'Bathroom': 400, 'Kitchen': 500, 'Balcony': 100, 'Bedroom': 150}

Առաջադրանք

Ձեզանից պահանջվում է հաշվել շարադրության մեջ ամենահաճախ հանդիպող բառը և դուրս բերել այն: Դուք գիտեք, որ բառերն առանձնացված են բացատով, և որ պետք է անտեսել մեծատառ/փոքրատառ տարբերությունը: Ընդ որում, հայտնի է, որ կա միայն մեկ ամենատարածված բառ:
Մուտքում տրված է տեքստի մեկ տող, որտեղ բառերն առանձնացված են բացատով:
Արդյունքը պետք է պարունակի մուտքագրված տեքստում ամենահաճախ հանդիպող բառը:
Մուտք
Ելք
Bob is a great person! He is an engineer.
is
Anna is awesome, call Anna
anna

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue