len(s)

Python-ը տրամադրում է նաև ներկառուցված ֆունկցիա, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ տողի երկարությունը (կամ մեկ այլ կոնտեյների, որին մենք կանդրադառնանք հետագայում): Մենք կարող ենք կիրառել len() ֆունկցիան տողի երկարությունը ստանալու համար.
a = 'some random string'
print(len(a))
Այս ծրագիրը տպում է 18։

Առաջադրանք

Տրված է 3 տող։ Առաջին տողում տպեք ամենակարճ տողը, որից հետո՝ ամենաերկարը: Եթե կան նույն երկարությամբ երկու տողեր, ապա ծրագիրը պետք է տպի մուտքում հանդիպած առաջինը (այդպես է պահանջում ստուգող համակարգը):
Մուտք
Ելք
short one the very very long long string with many words some medium string here
short one the very very long long string with many words
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue