Տառերը

Տեքստերը բաղկացած են տառերից, և երբեմն անհրաժեշտ է լինում գործողություններ կատարել առանձին տառերի հետ: Python-ում մենք կարող ենք ստանալ առանձին տառեր ինդեքսի օպերատորի միջոցով []:
greeting = 'Welcome to indexing!'
print(greeting[0])  # W
print(greeting[1])  # e
print(greeting[2])  # l
print(greeting[3])  # c
Յուրաքանչյուր տառ ինքնին մի տող է: Այսպիսով, մենք կարող ենք գործողություններ կատարել տառերի հետ ճիշտ այնպես, ինչպես տողերի հետ: Մենք կարող ենք դրանք միացնել +-ով, կարող ենք դրանք բազմապատկել որևէ թվով՝ մի քանի անգամ կրկնելու համար, և այլն։
Ուշադրություն դարձրեք, որ ինդեքսավորումը սկսվում է 0-ից: Առաջին տառը ստանալու համար մենք տողին դիմում ենք [0]-ով, երկրորդի համար՝ [1]-ով, երրորդի համար՝ [2]-ով և այլն։ Python-ն օգտագործում է 0-ից սկսվող ինդեքսավորում, ինչը տարածված սկզբունք է ծրագրավորման տարբեր լեզուներում (C++, Java, C# և այլն):
#      01234
greeting = 'hello'
print(greeting[0])           # h
print(greeting[4])           # o
print(len(greeting))          # 5 (there are 5 characters)
print(greeting[len(greeting) - 1])   # o (therefore, we access the 5th with [4])
print(greeting[len(greeting) - 2])   # l

Առաջադրանք

Տրված է հետևյալ տեքստը։ Ձեր խնդիրն է որոշել տեքստի n-րդ տառը։
In 2017, Bitcoin reached ~$20k. People thought it was the historical maximum.
Մուտքում տրված է մեկ ամբողջ թիվ՝ n-ը: Տպե՛ք տրված նախադասության մեջ n-րդ տառը (հաշվարկը սկսվում է 1-ից): Եթե n1...text-length սահմաններում չէ, ծրագիրը պետք է տպի Bad Input:
Մուտք
Ելք
1
I
2
n
-1
Bad Input
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue