Քաղաքներ

«Քաղաքներ» խաղը խաղալիս յուրաքանչյուր խաղացող պետք է անվանի քաղաք, իսկ հաջորդ խաղացողը պետք է անվանի քաղաք, որը սկսվում է խաղընկերոջ նշած քաղաքի վերջին տառով: Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկն ասաց Moscow, հաջորդ խաղացողը կարող է ասել Warsaw, քանի որ Moscow-ն ավարտվում է w-ով:
Տրված է խաղը, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքի անվանում նախորդից բաժանված է ստորակետով և բացատով։ Ձեր խնդիրն է պարզել՝ արդյոք խաղը ճիշտ է ընթանում: Հակառակ դեպքում պետք է ասել, որ ինչ-որ մեկն արդեն պարտվել է։
Մուտքը պարունակում է մեկ տող, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքի անվանում նախորդից առանձնացված է ', ' նշանով:
Ծրագիրը պետք է տպի Go on, եթե խաղը ճիշտ է ընթանում, և Stop! եթե ինչ-որ մեկը շփոթվել և սխալ քաղաք է նշել։
Մուտք
Ելք
Moscow, Warsaw, West Jordan, Nashville
Go on
Warsaw, Moscow
Stop!
Moscow, Amsterdam
Stop!
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue