Քառակուսային հավասարումներ

Քառակուսային հավասարումները հետաքրքիր են նրանով, որ ֆունկցիան կարող է հատել OX առանցքը երկու անգամ, մեկ անգամ կամ նույնիսկ երբեք չհատել:
Ձեզ խնդրում են գտնել այն կետերը, որտեղ քառակուսային ֆունկցիան հատում է OX առանցքը: Նշենք, որ այդ հաշվարկը կարող է իրականացվել հետևյալ կերպ.
Մուտքում ունենալով a, b և c թվերը՝ տպեք հատման կետերն առանձին տողերի վրա (այն կետերը, որտեղ ֆունկցիան հատում է OX առանցքը), և եթե այդպիսի կետեր չլինեն, ծրագիրը պետք է տպի No solutions:
Մուտք
Ելք
1 0 1
No solutions
48 58 5
-0.09343122199453073 -1.1149021113388027
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue