Արդյոք թվաբանական պրոգրեսիա է

Տրված է 3 թիվ՝ a, b և c։ Ձեր խնդիրն է որոշել՝ արդյոք այդ 3 թվերը կարող են թվաբանական պրոգրեսիա կազմել: Տպեք arithmetic progression, եթե այդ 3 թվերը կարող են թվաբանական պրոգրեսիայի մաս լինել, հակառակ դեպքում՝ տպեք no pattern found:
Մուտք
Ելք
1 2 3
arithmetic progression
1 2 2
no pattern found
 
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue