generic_mean

Գրեք ֆունկցիան, որը կոչվում է generic_mean, որը որպես առաջին արգումենտ կընդունի հավաքածուն (դա կարող է լինել ցուցակ, set կամ tuple-ների ցուցակ) և ֆունկցիա՝ որպես երկրորդ արգումենտ, որը հավաքածուի յուրաքանչյուր տարրից ստանում է թիվ: generic_mean-ը պետք է նաև անտեսի բոլոր այն տարրերը, որոնք ֆունկցիան կիրառելուց հետո ունեն 0 արժեք:
def generic_mean():
	...

print(generic_mean([1, 0, 3], lambda x: x))          # 2
print(generic_mean({1, 2, 3}, lambda x: x))          # 2
print(generic_mean([(1, 3), (4, 6)], lambda x: x[0] + x[1])) # 7
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue