Պարզության ստուգում

Թիվը համարվում է պարզ, եթե այն բաժանվում է միայն իր վրա և 1-ի (երկու թվի):
Գրեք is_prime(n) ֆունկցիան, որը կվերադարձնի True, եթե n-ը պարզ է, իսկ հակառակ դեպքում՝ False:
Մուտքը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ` n (1 ≤ n ≤ ):
Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե n-ը պարզ է, իսկ հակառակ դեպքում՝ No:
Մուտք
Ելք
7
Yes
1
No
8
No
5
Yes
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue