Ֆակտորիալ

n ամբողջ թվի ֆակտորիալը սահմանվում է որպես 1-ից մինչև n բոլոր ամբողջ թվերի արտադրյալը:
Գրեք ծրագիր, որը n-ի համար կտպի n!-ի արժեքը:
Մուտք
Ելք
1
1
5
120
0
1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue