fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Արգումենտներով ֆունկցիաներ

  Ֆունկցիաների մեծ մասը, որոնք մենք օգտագործել ենք մինչ այժմ, կախված են այն պարամետրերից, որոնք մենք փոխանցում ենք դրանց: print()-ը տպում է իրեն փոխանցված փոփոխականները, max()-ը հաշվում է իրեն փոխանցված թվերի առավելագույնը, math.sqrt()-ն հաշվում է իրեն փոխանցված թվի արմատը: Այսպիսով, ֆունկցիաները փոխում են իրենց վարքը՝ կախված իրենց փոխանցված արժեքից։ Նրանք չեն կրկնում գործողությունների նույն շարքը, ինչպես նախորդ վարժության ֆունկցիան:
  Պարամետրերի հիման վրա վարքագիծը փոխելու համար մենք պետք է պարամետրերը փոխանցենք ֆունկցիային: Դա կարելի է անել՝ սահմանելով այն պարամետրները, որոնք ֆունկցիան կարող է ընդունել բացվող և փակվող փակագծերի ներսում ():
  import math
  
  def print_surface(radius):
  	print(2 * math.pi * radius)
  
  
  print_surface(4)  # 25.1327412
  print_surface(0)  # 0
  print_surface(1)  # 6.28318530
  def print_volume(h, w, d):
  	volume = h * w * d
  	print(volume)
  
  
  print_volume(2, 3, 4)   # 24
  print_volume(2, 0, 4)   # 0
  print_volume(1, 10, 24)  # 240
  Ֆունկցիան կարող է ունենալ այնքան արգումենտ, որքան անհրաժեշտ է: Նրանք պարզապես պետք է ունենան համապատասխան անուններ և բաժանված լինեն ստորակետերով:

  Առաջադրանք

  Գրեք մի ֆունկցիա, որը կհաշվարկի գլանի ծավալը և կտպի այն:
  Հիշեցնենք, որ գլանի ծավալը հաշվարկվում է հիմքի շրջանագծի մակերեսը բազմապատկելով բարձրության վրա.
  notion image
  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է ամբողջ թիվ n - գլանների քանակը, որոնց համար անհրաժեշտ է հաշվարկել ծավալը: Հաջորդ n տողերը պարունակում են երկու ամբողջ թիվ h և r՝ գլանի բարձրությունը և շառավիղը:
  Յուրաքանչյուր գլանի համար կանչեք ձեր ստեղծած ֆունկցիան, որպեսզի ծրագրի ելքը պարունակի n տող:
  Մուտք
  Ելք
  1 15 6
  1696.46
  Հուշում
  Ֆունկցիայի պարամետրերը անվանելիս լավ պրակտիկա է ունենալ անուններ, որոնք չեն համընկնում կոդի այլ մասերում օգտագործվող այլ անունների հետ: Այսպիսով, եթե ունեք h = int(input()), կարող եք անվանել ֆունկցիայի պարամետրը height:
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue