Python-ի ներածություն

Արգումենտներով ֆունկցիաներ

Ֆունկցիաների մեծ մասը, որոնք մենք օգտագործել ենք մինչ այժմ, կախված են այն պարամետրերից, որոնք մենք փոխանցում ենք դրանց: print()-ը տպում է իրեն փոխանցված փոփոխականները, max()-ը հաշվում է իրեն փոխանցված թվերի առավելագույնը, math.sqrt()-ն հաշվում է իրեն փոխանցված թվի արմատը: Այսպիսով, ֆունկցիաները փոխում են իրենց վարքը՝ կախված իրենց փոխանցված արժեքից։ Նրանք չեն կրկնում գործողությունների նույն շարքը, ինչպես նախորդ վարժության ֆունկցիան:
Պարամետրերի հիման վրա վարքագիծը փոխելու համար մենք պետք է պարամետրերը փոխանցենք ֆունկցիային: Դա կարելի է անել՝ սահմանելով այն պարամետրները, որոնք ֆունկցիան կարող է ընդունել բացվող և փակվող փակագծերի ներսում ():
import math

def print_surface(radius):
	print(2 * math.pi * radius)


print_surface(4)   # 25.1327412
print_surface(0)   # 0
print_surface(1)   # 6.28318530
def print_volume(h, w, d):
	volume = h * w * d
	print(volume)


print_volume(2, 3, 4)     # 24
print_volume(2, 0, 4)     # 0
print_volume(1, 10, 24)   # 240
Ֆունկցիան կարող է ունենալ այնքան արգումենտ, որքան անհրաժեշտ է: Նրանք պարզապես պետք է ունենան համապատասխան անուններ և բաժանված լինեն ստորակետերով:

Առաջադրանք

Գրեք մի ֆունկցիա, որը կհաշվարկի գլանի ծավալը և կտպի այն:
Հիշեցնենք, որ գլանի ծավալը հաշվարկվում է հիմքի շրջանագծի մակերեսը բազմապատկելով բարձրության վրա.
notion image
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է ամբողջ թիվ n - գլանների քանակը, որոնց համար անհրաժեշտ է հաշվարկել ծավալը: Հաջորդ n տողերը պարունակում են երկու ամբողջ թիվ h և r՝ գլանի բարձրությունը և շառավիղը:
Յուրաքանչյուր գլանի համար կանչեք ձեր ստեղծած ֆունկցիան, որպեսզի ծրագրի ելքը պարունակի n տող:
Մուտք
Ելք
1 15 6
1696.46
Հուշում
Ֆունկցիայի պարամետրերը անվանելիս լավ պրակտիկա է ունենալ անուններ, որոնք չեն համընկնում կոդի այլ մասերում օգտագործվող այլ անունների հետ: Այսպիսով, եթե ունեք h = int(input()), կարող եք անվանել ֆունկցիայի պարամետրը height:
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue