Օձ

Դուք որոշել եք ստեղծել Snake խաղը: Դա անելու համար պետք է նախ ամբողջ դաշտը լրացնել օձով. այս դեպքում խաղացողը կստանա հնարավոր առավելագույն միավորը:
Տրված է երկու ամբողջ թիվ՝ h և w։ Ձեր ծրագիրը պետք է տպի օձի անցած ճանապարհով լցված դաշտը:
notion image
Մուտք
Ելք
4 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue