Տեղերով փոխեք նվազագույնը և առավելագույնը

Մեկ տողում տրված է թվերի ցուցակ։ Ձեր խնդիրն է ցուցակում գտնել նվազագույնն ու առավելագույնը և փոխել դրանց տեղերը:
Ծրագիրը ելքում պետք է տպի թվերի շարքը՝ փոփոխությունից հետո:
Մուտք
Ելք
5 1 4 3 0 -1
-1 1 4 3 0 5
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in