Ներդրված list comprehension

Երբ գործ ունենք երկչափ ցուցակների հետ, հնարավոր է նաև անցնել օբյեկտների վրայով list comprehension-ի միջոցով:
grid = [
	[10, 20, 30],
	[40, 50, 60],
]
squared = [[i * i for i in row] for row in grid]
print(squared)
# [[100, 400, 900], [1600, 2500, 3600]]
Այստեղ արտաքին ցիկլը տող առ տող անցնում է grid-ի վրայով: Այնուհետև մենք անցնում ենք տողի յուրաքանչյուր տարրի վրայով:
Եթե կարիք կա squared-ը ստանալ որպես միաչափ ցուցակ, այլ ոչ երկչափ, կարող ենք նախ անցնել grid-ի վրայով for row in grid-ի միջոցով, ապա՝ տողի ամեն էլեմենտի վրայով for i in row-ի միջոցով և չունենալ ներքին փակագծեր [].
grid = [
	[10, 20, 30],
	[40, 50, 60],
]
squared = [i * i for row in grid for i in row]
print(squared)
# [100, 400, 900, 1600, 2500, 3600]

Առաջադրանք

Կարո՞ղ եք օգտագործել list comprehension-ը շախմատի տախտակի բոլոր կոորդինատները տպելու համար:
Թվերը 1-ից մինչև 8-ն են, իսկ տառերը՝ A B C D E F G H: Համարակալումը կատարվում է հետևյալ կերպ՝ A1 B1 C1 ... H1, հաջորդ տողն է՝ A2 B2 C2 ... H2 և այլն: Տողերը տպեք առանձին-առանձին:
Ելք
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2
A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3
A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4
A5 B5 C5 D5 E5 F5 G5 H5
A6 B6 C6 D6 E6 F6 G6 H6
A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7
A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8
Հուշում
Դուք կարող եք օգտագործել մեկ տողային պայման՝ որոշելու համար, թե արդյոք տպում եք նոր տող՝ որպես print մեթոդի end պարամետր։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue