Նահանջ տարի

Կան տարիներ, երբ փետրվարն ունի 29 օր, իսկ երբեմն՝ 28 օր։ Երբ փետրվարն ունի 29 օր, տարին կոչվում է նահանջ տարի։ Եկեք պարզենք՝ տարին նահանջ տարի՞ է, թե՞ ոչ։ Դա իմանալու համար պետք է հետևել մի պարզ կանոնի. տարին նահանջ տարի է, եթե տվյալ տարեթիվը բաժանվում է 4-ի, բայց չի բաժանվում 100-ի: Այնուամենայնիվ, տարիները, որոնք բաժանվում են 400-ի, նույնպես համարվում են նահանջ տարիներ:
notion image
Տրված է տարին, տպեք Yes, եթե այն նահանջ տարի է, հակառակ դեպքում՝ տպեք No։
Մուտք
Ելք
400
Yes
2007
No
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue