Մուտքի ընթերցում 2

Գրեք ծրագիր, որը կարդում է մուտքային տվյալները, մինչև «ավարտ» նշանակող բառերից որևէ մեկին հասնելը (end, End, finish, Finish, done, Done), և մուտքագրված տեքստը տպում է ելքում: Հենց որ ծրագիրը հասնի «ավարտ» նշանակող բառերին, գործողությունը պետք է դադարեցվի։
Մուտք
Ելք
hello my name finish
hello my name
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue