Պասկալի եռանկյունը

Պասկալի եռանկյունը կոմբինատորիկայի ամենահետաքրքրաշարժ գաղափարներից մեկն է, որն ունի շատ կիրառություններ: Դրանցից մեկը ի արժեքի արագ հաշվումն է (n-ից ընտրել k):
Եռանկյունը կառուցվում է հետևյալ կերպ․ տվյալ վանդակի վերևում գտնվող երկու վանդակների արժեքները պետք է գումարել իրար։ Այսպիսով, օրինակ, 6-րդ տողի 10-ը կառուցվում է՝ 5-րդ տողում գտնվող 4-ը և 6-ը գումարելով:
notion image
Տրված է h բարձրությունը։ Ձեզ խնդրում են կառուցել h բարձրությամբ Պասկալի եռանկյուն:
Մուտքի միակ տողը պարունակում է h թիվը:
Ծրագրի արդյունքը պետք է լինի Պասկալի h բարձրության եռանկյունը:
Մուտք
Ելք
5
1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue