Մորզեի կոդ

Մորզեի այբուբենը լայն կիրառություն է ունեցել հաղորդակցության մեջ: Դա հաղորդակցման առաջին միջոցն էր, որը կարող էր բարդ հաղորդագրություններ փոխանցել երկար հեռավորությունների վրա: Այժմ ձեզ խնդրում են պարզ անգլերեն նախադասությունը ներկայացնել Մորզեի կոդով:
notion image
Սիմվոլ
Կոդ
Սիմվոլ
Կոդ
Սիմվոլ
Կոդ
A
._
N
_.
__..__
B
_...
O
___
.
._._._
C
_._.
P
.__.
?
..__..
Մուտքը պարունակում է մեկ տող՝ արտահայտությունն անգլերենով:
Ծրագիրը պետք է նույնը տպի Մորզեի կոդով: Տառերն իրարից պետք է բաժանվեն բացատներով: Կարելի է դրանք առանձնացնել նաև մի քանի բացատներով:
Մուտք
Ելք
How are you?
.... ___ .__ ._ ._. . _.__ ___ .._ ..__..
tasty
_ ._ ... _ _.__
RUN!
._. .._ _. _._.__
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue