Միայն տառեր

Տրված է երկար տեքստ։ Ձեզ խնդրում են զտել այն և տպել միայն տառերը:
Մուտքը պարունակում է մեկտողանոց տեքստ:
Ծրագիրը պետք է տպի միայն այդ տեքստի տառերը։
Մուտք
Ելք
I was born on 1997, April 29.
IwasbornonApril
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue