Միջնակետի կոորդինատները

Կոորդինատային հարթության վրա տրված է երկու կետ։ Ձեր խնդիրն է գտնել դրանց միջնակետի կոորդինատը: Մուտքում տրված է առաջին կետի x1 և y1 կոորդինատները և երկրորդ կետի x2 և y2 կոորդինատները։ Ծրագիրը ելքում պետք է տպի x0 և y0 միջնակետի կոորդինատները:
 
notion image
Մուտք
Ելք
3 5 2 1
2.5 3
3 3 3 4
3 3.5
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue