Lambda ֆունկցիաներ

Lambda ֆունկցիաները (անանուն ֆունկցիաներ) օգտագործվում են մեկ տողով պարզ գործողություն կատարելու համար։ Ստորև բերված են նույն արդյունքին հասնելու երկու եղանակ՝ մեկը սովորական ֆունկցիայով, իսկ երկրորդը՝ lambda ֆունկցիայով.
def add(x):
	return x + 1

print(add(7))  # 8
print(add(0))  # 1
add = lambda x: x + 1

print(add(7))  # 8
print(add(0))  # 1
Այստեղ մենք սահմանում ենք անանուն ֆունկցիա և վերագրում ենք add-ին, որից հետո add-ը գործում է որպես սովորական ֆունկցիա։ Գործնականում ավելի տարածված է lambda ֆունկցիաները փոխանցել այլ ֆունկցիաների՝ դրանք փոփոխականներին վերագրելու փոխարեն: Մենք շուտով այդ դեպքերը նույնպես կքննարկենք:
lambda ֆունկցիայի գրելաձևն է՝ սկզբում ունենալ lambda բառը, որին հաջորդում են առանց փակագծերի () արգումենտները, որին հաջորդում է վերջակետի նշանը՝ :, և վերադարձի հայտարարությունը՝ առանց return բառի:
Մենք կարող ենք ունենալ բազմաթիվ արգումենտներ lambda ֆունկցիայի մեջ, որոնք բաժանված են ստորակետով.
add = lambda x, y: x + y
print(add(2, 5))  # 7
print(add(1, 4))  # 5
Ուշադրություն դարձրեք, որ lambda ֆունկցիաները կարող են գրվել միայն մեկ տողի վրա և չեն կարող ընդգրկել մի քանի տող: Դրանք նախատեսված են պարզ, միանգամյա հաշվարկների համար:

Առաջադրանք

Ձեզ խնդրում են գրել հետևյալ ֆունկցիան lambda-ի միջոցով.
lambda ֆունկցիան պետք է վերադարձնի ֆունկցիայի արժեքը՝ տրված երկու ռացիոնալ թվերի՝ x և y-ի համար:
 
notion image
f = ...

x, y = float(input()), float(input())
print(f(x, y))
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in