Արդյո՞ք ունեն նույն գույնը

Շախմատի տախտակի վրա մեզ տրված են երկու կոորդինատներ։ Մենք ցանկանում ենք պարզել՝ արդյոք տրված երկու կոորդինատներն ունեն նույն գույնը, թե ոչ:
Մուտքի առաջին երկու տողերում տրված են առաջին կետի x1 և y1 կոորդինատները։ Երրորդ և չորրորդ տողերում տրված են երկրորդ կետի x2 և y2 կոորդինատները: Տպեք Yes, եթե նրանք ունեն նույն գույնը և No՝ հակառակ դեպքում։
Input
Output
1 2 5 2
Yes
 
notion image
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in