Կենտ թվեր

Տրված է [l; r] միջակայքը։ Ձեր խնդիրն է գտնել տվյալ միջակայքի բոլոր կենտ թվերը՝ նվազման կարգով:
Ծրագրի մուտքը պարունակում է երկու՝ l և r թվեր:
Ծրագիրը պետք է տպի այդ տիրույթի բոլոր կենտ թվերը՝ իրարից բաժանված բացատով և նվազման կարգով (l և r թվերը ներառյալ, եթե դրանք կենտ են):
Մուտք
Ելք
1 5
5 3 1
1 6
5 3 1
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue