Կրկնակի դասավորություն

Տրված են n ամբողջ թվեր։ Ձեզնից խնդրում են կրկնակի դասավորություն կատարել: Կրկնակի դասավորությունը կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ․ նախ՝ որևէ թվի բոլոր թվանշանները դասավորում ենք աճման կարգով, իսկ հետո աճման կարգով դասավորում ենք բոլոր թվերը:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է n թիվը (որը ցույց է տալիս, թե քանի թվի հետ պետք է կրկնակի դասավորություն կատարենք)։ Դրան հաջորդում է երկրորդ տողը, որը պարունակում է բացատով բաժանված n թվերը։
Ծրագրի ելքը պետք է պարունակի կրկնակի դասավորությունից հետո ստացված թվերի զանգվածը:
Մուտք
Ելք
5 34 65 99 10 22
1 22 34 56 99
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue