fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • else

  Որոշ իրավիճակներում մենք կցանկանայինք որոշակի բաներ անել, եթե պայմանը բավարարվում է, և ինչ-որ այլ բան՝ եթե ոչ: Python-ը դա թույլ է տալիս else-ի միջոցով.
  a = int(input())
  b = int(input())
  
  if a == b:
  	print('YES')
  else:
  	print('NO')
  Այս ծրագիրը տպում է YES եթե մուտքագրված երկու արժեքները հավասար են, իսկ հակառակ դեպքում NO .
  Նկատի ունեցեք, որ և if և else պայմանների բովանդակությունը կտրված է 4 բացատով: Բացի այդ, երկու հայտարարություններն էլ ավարտվում են : ով:
  Նկատի ունեցեք, որ երկու արժեքների հավասարության ստուգումը կատարվում է կրկնակի == նշանի միջոցով: Նշանակման համար օգտագործվում է մեկ = նշան, մինչդեռ կրկնակի == նշանն օգտագործվում է ստուգելու համար, թե արդյոք երկու արժեքները հավասար են:
  Ահա python-ում առկա բոլոր հնարավոր պայմանական օպերատորների ցանկը.
  Comparison operator
  Example
  Description
  ==
  if a == b:
  aհավասար է b?
  !=
  if a != b:
  a հավասար չէ b?
  <
  if a < b:
  a փոքր է b?
  >
  if a > b:
  a մեծ է b?
  <=
  if a <= b:
  a փոքր է կամ հավասար b?
  >=
  if a >= b:
  a մեծ է կամ հավասար b?

  Առաջադրանք

  Տրված է երկու թիվ, տպեք դրանցից առավելագույնը:
  Մուտք
  Ելք
  10 54
  54
  7 5
  7
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue