Python-ի ներածություն

Բարդ գրաֆիկներ

Մաթեմատիկայի առաջադրանքներից մեկում ձեր ուսուցիչը խնդրում է ձեզ գծել հետևյալ ֆունկցիան.
Իմանալով առցանց հասանելի ծրագրերը, դուք դա անում եք շատ արագ: Այնուամենայնիվ, ձեր ուսուցիչը ձեզ խնդրում է գրել ձեր սեփական ծրագիրը, որը կտպի այս գրաֆիկը:
Դրա համար, որպես առաջին քայլ, դուք պետք է իմանաք ֆունկցիայի արժեքը յուրաքանչյուր հնարավոր կոորդինատում:
notion image
Դուք որոշում եք նախ գրել ծրագիր, որը կոորդինատը ստանալով կտպի ֆունկցիայի արժեքն այդ կետում:
Մուտքը բաղկացած է երկու x և y ռացիոնալ թվերից:
Ծրագիրը պետք է տպի վերևում գրված ֆունկցիայի արժեքը:
Մուտք
Ելք
0 0
1
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue