Բարդ գրաֆիկներ

Մաթեմատիկայի ուսուցիչը ձեզ առաջադրանք է տվել՝ գծելու հետևյալ ֆունկցիան.
Քանի որ գիտեք օգտվել առցանց ծրագրերից, դուք հանձնարարությունը կատարում եք շատ արագ: Այնուամենայնիվ, ուսուցիչը խնդրում է գրել ձեր սեփական ծրագիրը, որը կտպի հետևյալ գրաֆիկը:
Գրաֆիկը տպելու համար դուք նախ պետք է իմանաք ֆունկցիայի արժեքը յուրաքանչյուր հնարավոր կոորդինատում:
notion image
Դուք որոշում եք առաջին հերթին գրել ծրագիր, որը, կոորդինատը ստանալով, կտպի ֆունկցիայի արժեքն այդ կետում:
Մուտքը բաղկացած է երկու x և y ռացիոնալ թվերից:
Ծրագիրը պետք է տպի վերևում գրված ֆունկցիայի արժեքը:
Մուտք
Ելք
0 0
1
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in