Ժամացույցի վերանորոգում

notion image
Պատի ժամացույցը փչացել է և վերանորոգման կարիք ունի։ Մենք տեսնում ենք, թե որ ժամին է այն կանգնել, և գիտենք, թե քանի րոպե առաջ է փչացել։ Մեր խնդիրն է պարզել, թե այս պահին ժամը քանիսն է։
 
Մուտքում տրված է 3 թիվ․ ժամացույցը որ ժամին է կանգնել՝ ժամը hour և րոպեն minute , ինչպես նաև՝ թե քանի րոպե է ժամացույցը դադարի վիճակում գտնվել։
Ծրագիրը պետք է տպի, թե այս պահին ժամը քանիսն է։ Ելքում այն պետք է ունենա հետևյալ տեսքը՝ ժամ։րոպե
Մուտք
Ելք
14 28 75
15:43
14 28 1440
14:28
Ուշադրություն դարձրեք, որ ժամացույցը կարող է կանգնած լինել մի քանի օր, բայց այս պահի ճիշտ ժամը միշտ պետք է լինի 0:0 - 23:59 միջակայքում։
 
 
Հուշում
Կարող եք օգտագործել մնացորդի % գործողությունը, որպեսզի վստահ լինեք, որ ժամերի և րոպեների արժեքներն անհրաժեշտ միջակայքում են։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue