if պայման

Նախորդ օրինակներում մենք գրեցինք ծրագրեր, որոնք աշխատում էին հաջորդաբար՝ տող առ տող: Ծրագիրը բաց էր թողնում մեկնաբանությունները և դատարկ տողերը, բայց կատարում էր գրված կոդի յուրաքանչյուր տողը՝ մեկ առ մեկ:
Որոշ դեպքերում մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կոդի տվյալ բլոկն աշխատի միայն այն դեպքում, երբ բավարարվեն որոշակի պայմաններ:
Ենթադրենք՝ մենք ցանկանում ենք ջուր գնել խանութից, երբ մեր ծարավի գործակիցը 30-ից ցածր է (այս դեպքում ծարավը չափվում է 0-ից 100 թվերով): Մենք վճարում ենք մի շիշ ջուր գնելու համար։ Python-ում պայմանական գործողությունները կարելի է գրել if -ի միջոցով.
thirst = int(input())
price = int(input())

payment = 0
if thirst < 30:
	payment = price
	thirst = 100

print('We paid:', payment, 'and thirst levels are:', thirst)
Այստեղ ծրագիրը կարդում է ծարավի մակարդակը և շշի գինը։
Այնուհետև if պայմանը ստուգում է՝ արդյոք ծարավի մակարդակը 30-ից ցածր է։ Եթե այո՝ ծրագիրը կատարում է վճարումը և «հագեցնում» է ծարավը՝ որպես գործակից սահմանելով 100։
Ի վերջո, ծրագիրը տպում է ծարավի վերջնական մակարդակը և թե որքան է վճարվել:
 
if պայմանին հաջորդում է : նշանը։ Եթե պայմանը բավարարվում է, Python-ը կատարում է if բլոկի մեջ գրված գործողությունները։ Նկատի ունեցեք, որ գործողությունները գրվում են՝ տողի սկզբից 4 բացատ խորքից: Եթե պայմանը բավարարվում է, գործողությունները պետք է լինեն if բլոկի ներսում, որպեսզի կատարվեն։
if պայմանը ծրագիրը հասկանում է որպես True կամ False: Դա բուլյան արժեք է: Եթե պայմանը True է (նշանակում է, որ պայմանը բավարարված է), ապա կատարվում են if բլոկի մեջ գրված գործողությունները:
 

Առաջադրանք

Գրեք ծրագիր, որը կկարդա մուտքագրված ամբողջ թիվը և կտպի This number is even եթե այն զույգ է, իսկ վերջում կտպի՝ The end of the program:
Մուտք
Ելք
2
This number is even The end of the program
3
The end of the program
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue