Ի՞նչ նվիրել

Երկու երեխաներ նվերներ են ստանում։ Բայց դուք ցանկանում եք այնպես անել, որ ոչ մեկը մյուսին չնախանձի։ Ուստի պետք է որոշեք, թե ինչ եք նվիրելու երեխաներից յուրաքանչյուրին, որպեսզի նրանք, ի վերջո, ստանան նույն նվերները:
Մուտքն ունի երկու տող. առաջին տողում այն նվերներն են, որոնք արդեն պատրաստ են առաջին երեխայի համար (նվերները բաժանված են ստորակետով և բացատով (, ))։ Երկրորդ տողում այն նվերներն են, որոնք նախատեսված են երկրորդ երեխայի համար՝ բաժանված ստորակետով և բացատով (,
Ծրագիրը պետք է տպի երկու տող. առաջին տողը պետք է պարունակի առաջին երեխայի համար անհրաժեշտ նվերները՝ բաժանված ստորակետով և բացատով, իսկ երկրորդ տողը պետք է պարունակի երկրորդ երեխայի նվերները՝ բաժանված ստորակետով և բացատով:
Մուտք
Ելք
lego, transformers, car white t-shirt, lego
white t-shirt transformers, car
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue