fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Երկարությունը կարևոր է

  Վազքի մրցումներում թռիչքուղին շրջան է, որտեղ մարզիկը պետք է վազի n շրջան՝ վազքը ավարտելու համար: Ամեն 100 մետրը վազելուց մարզիկը ստանում է տառ (A - Z), այնպես որ ամբողջ շրջանն ավարտելիս մարզիկը հավաքում է տառերի մի ամբողջ շարան։
  Կան 3 մարզիկներ, որոնք պետք է վազեն մրցույթում, և բոլորը պետք է վազեն տարբեր վազքուղիների վրա։ Հետևաբար նաև պետք է վազեն տարբեր թվով շրջաններ: Մեզ ասել են, թե յուրաքանչյուր մարզիկ ինչ տառեր կհավաքի մեկ շրջան վազելուց հետո, և մենք գիտենք, թե մարզիկներից յուրաքանչյուը քանի շրջան պետք է վազի վազքը ավարտելու համար:
  Մեր խնդիրն է տպել այն մարզիկի համարը, որը կվազի ամենակարճ տարածությունը։
  Մուտքում տրված է 6 տող։ Յուրաքանչյուր զույգ տող պարունակում է տեքստ, որն այն բառն է, որը մարզիկը հավաքում է ամբողջ շրջան վազելիս, և մի թիվ, որը շրջանների քանակն է, որը մարզիկը պետք է վազի մրցավազքը ավարտելու համար:
  Տպեք այն մարզիկի համարը, ով կվազի ամենակարճ տարածությունը (1, 2 կամ 3):
  Մուտք
  Ելք
  SHORT 30 VERYVERYLONGLONGRUNBUTONCE 1 SHORTSHORT 2
  3
  Բացատրություն՝
  Վազքից հետո մարզիկները կհավաքեին հետևյալ բառերը.
  1. SHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORTSHORT
  1. VERYVERYLONGLONGRUNBUTONCE
  1. SHORTSHORTSHORTSHORT
  Այսպիսով, ամենակարճը երրորդն է։
   
  To check your solution you need to sign in
  Sign in to continue